ELS XIQUETS

Centre d'Educació Infantil ''ELS XIQUETS'' 

Indiqueu les següents dades per accedir al formulari de registre.
Si ja heu entrat amb anterioritat es important entrar amb el mateix nº de mòbil que el primer cop.

Login

Indiqueu primer nº de mòbil. 

PIN

 Les dades d'aquest formulari només s'utilitzaran per aquesta gestió. Podeu exercir el dret a ser eliminats d'aquesta base de dades enviant un correu a info@elsxiquets.com